Cách tính lương trong excel – 5 hàm thông dụng trong excel

Từ lâu, Excel đã trở thành 1 trong các kỹ năng tin học quan trọng của nhiều ngành nghề. Với những ai làm nhân sự, đặc biệt bộ phận C&B, công cụ này chính là một thứ vũ khí sắc bén. Hỗ trợ đắc lực cho tính toán lương thưởng, chế độ BHXH, thuế TNCN. Ở bài viết này, fifaresources.info sẽ chia sẻ cho bạn cách tính lương trong excel đơn giản nhất.

Tính lương trong excel là gì?

Tính lương trong Excel là việc sử dụng các công thức tính toán trong phần mềm Excel để tính toán lương của các nhân viên dựa trên các thông tin về số giờ làm việc, mức lương và các khoản phụ cấp khác.

Phần mềm Excel
Phần mềm Excel

Thông thường, việc tính lương trong Excel bao gồm các bước sau đây:

 1. Nhập các thông tin về số giờ làm việc và mức lương của nhân viên vào các ô tương ứng trong bảng tính Excel.
 2. Sử dụng các công thức tính toán trong Excel để tính toán lương của từng nhân viên, bao gồm tính toán số tiền lương cơ bản, các khoản phụ cấp và các khoản trừ khác như thuế, bảo hiểm xã hội, …
 3. Tổng hợp các thông tin về lương của tất cả các nhân viên trong một bảng tính hoặc một tập tin Excel khác để dễ dàng quản lý và thống kê.

Việc tính lương trong Excel giúp cho các doanh nghiệp và nhân viên có thể dễ dàng quản lý và tính toán lương một cách chính xác và nhanh chóng, đồng thời cũng giảm thiểu sai sót trong quá trình tính toán lương.

Cách tính lương trong excel đơn giản

Để có thể tính lương thực nhận trong Excel, các bạn cần tính theo các mục sau.

 1. Lương chính

Lương cơ bản là lương được thể hiện trên hợp đồng lao động, cũng được thể hiện trên thang bảng lương được xây dựng để nộp cho cơ quan bảo hiểm. Đây chính là căn cứ để xây dựng được mức lương đóng BHXH.

 1. Các khoản phụ cấp
 • Phụ cấp không đóng BHXH
 • Các tiền thưởng, thưởng sáng kiến,…
 • Tiền ăn
 • hỗ trợ đi lại, nhà ở,…; 
 • Hỗ trợ khi người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật, chết,…
 • Phụ cấp đóng BHXH
 • Phụ cấp trách nhiệm;
 • Phụ cấp chức danh;
 • Phụ cấp độc hại, nguy hiểm;
 • Phụ cấp khu vực;
 • Phụ cấp thâm niên;
 • Phụ cấp lưu động;
 • ­Phụ cấp thu hút cũng như các phụ cấp tương tự.
 1. Tổng thu nhập
 2. Ngày công
 3. Cách tính Tổng Lương thực tế
cách tính lương trong excel
Cách tính lương trong exel cực đơn giản

Tổng lương thực tế = Tổng thu nhập x (Số ngày làm thực tế / 26)

Hoặc = (Tổng lương / ngày công của tháng ) x số ngày đi làm việc thực tế.

Ví dụ: Tháng 9/2021 có tổng 30 ngày: theo quy định nhân viên được nghỉ 4 ngày chủ nhật => có 26 công thực tế. Lương Công ty trả 5.000.000/tháng.

Cách 1: Tổng thu nhập x (Số ngày đi làm thực tế / 26)

– Nếu đã đi làm đủ 26 ngày: 5.000.000 x (26/26) = 5.000.000

– Nếu làm 25 ngày thì tính: 5.000.000 x (25/26) = 4.807.692

Cách 2: Tổng thu nhập / số ngày hành chính của tháng x số ngày thực tế.

– Đủ 26 ngày = (5.000.000 / 26 ) x 26 ngày = 5.000.000

– Làm đủ 25 ngày = (5.000.000 / 26 ) x 25 ngày = 4.807.692

 1. Lương đóng BHXH

Lương đóng BHXH = lương chính + Các phụ cấp phải đóng BHXH.

Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm
Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm
 1. Thuế TNCN phải nộp

Cột này thì bạn phải tự tính số tiền thuế TNCN của mỗi nhân viên bằng 1 File Excel khác. Sau đó mới lấy số tiền phải nộp nhập vào đây.

 1. Tạm ứng

Đây chính là số tiền mà nhân viên đã được ứng trước trong tháng

 1. Thực lĩnh

Thực lĩnh = Tổng thu nhập – Khoản tiền BHXH trích vào lương của NV – Thuế TNCN phải nộp (nếu có) – Tạm ứng (nếu có).

Các hàm thông dụng tính lương trong excel

Các hàm thông dụng để tính lương
Các hàm thông dụng để tính lương

Hàm IF

Hàm IF là hàm rất cần thiết trong tính lương, để tính lương dựa trên một số điều kiện. Ví dụ: =IF(B2>5000, B210%, B25%) trong đó B2 là số tiền mà nhân viên kiếm được, và nếu số tiền đó lớn hơn 5000 thì lương được tính là 10% số tiền đó, ngược lại thì tính là 5%.

Hàm SUM

Hàm SUM tính tổng số tiền mà một nhân viên kiếm được trong tháng hoặc năm. Công thức: =SUM(A1:A10) trong đó A1 đến A10 là các ô chứa số tiền mà nhân viên kiếm được.

Hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP dùng để tìm kiếm giá trị trong một bảng và trả về giá trị tương ứng. Công thức: =VLOOKUP(A2, B2:C10, 2, FALSE) trong đó A2 là giá trị cần tìm, B2:C10 là bảng chứa giá trị, 2 là số cột

Hàm xử lý thời gian

 1. NOW: Hàm NOW trả về thời gian hiện tại của hệ thống. Công thức: =NOW()
 2. TODAY: Hàm TODAY trả về ngày hiện tại của hệ thống. Công thức: =TODAY()
 3. YEAR: Hàm YEAR trích xuất năm từ một giá trị thời gian. Công thức: =YEAR(A1) trong đó A1 là ô chứa giá trị thời gian.
 4. MONTH: Hàm MONTH trích xuất tháng từ một giá trị thời gian. Công thức: =MONTH(A1) trong đó A1 là ô chứa giá trị thời gian.
 5. DAY: Hàm DAY trích xuất ngày từ một giá trị thời gian.

Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF tính tổng số nhân viên có mức lương cao hơn hoặc thấp hơn một giá trị cụ thể. Công thức: =COUNTIF(A1:A10, “>5000”) trong đó A1 đến A10 là các ô chứa số tiền mà nhân viên kiếm được và “>5000” là giá trị ngưỡng.

Như vậy, ở bài viết này fifaresources.info đã chia sẻ cho bạn cách tính lương trong excel đơn giản. Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã có được thông tin cũng như dễ dàng thực hiện công việc tính lương 1 cách đơn giản nhé!

Viết một bình luận