Cách trừ ngày trong excel, cộng ngày tháng 2 cách siêu nhanh

Cách trừ ngày trong excel, cộng ngày trong excel siêu nhanh dành cho những người dùng thường xuyên phải thao tác quản lý dữ liệu ngày tháng năm trên file excel. Cụ thể, chi tiết hướng dẫn cách trừ ngày, cộng ngày trong excel được fifaresources.info chia sẻ chi tiết tại đây.

Hướng dẫn chi tiết cách thao tác cách trừ ngày trong excel dành cho các file quản lý nhỏ khác nhau, mời các bạn theo dõi chi tiết mỗi phần bên dưới đây nhé.

Cách trừ ngày trong excel, cộng ngày tháng 2 cách siêu nhanh
Cách trừ ngày trong excel, cộng ngày tháng 2 cách siêu nhanh

Cách trừ ngày trong Excel: trừ 2 ngày

Nếu có hai giá trị ngày trong bảng tính Excel, và cần tính toán khoảng thời gian theo ngày nằm giữa chúng, sẽ có nhiều cách tính toán khác nhau xem hai ngày này sẽ cách nhau bao nhiêu ngày. Dưới đây, chúng tôi chia sẻ là 3 cách đơn giản nhất trừ 2 ngày trong file Excel như sau:

Cách 1: Cách trừ ngày trong excel: thực hiện trừ trực tiếp 2 ngày với nhau

Đây là cách thực niện siêu đơn giản nhất, người dùng chỉ cần lấy ngày lớn hơn và trừ đi ngày nhỏ hơn. Ví dụ, như có 2 ngày cụ thể ở trong bảng sau:

Ví dụ cho cách trừ ngày trong excel: lấy ngày lớn hơn trừ ngày nhỏ hơn
Ví dụ cho cách trừ ngày trong excel: lấy ngày lớn hơn trừ ngày nhỏ hơn

Công thức để tính khoảng cách giữa 2 ngày với nhau này sẽ là: =B2-A2

Cách 2: Cách trừ ngày trong excel: Thực hiện trừ ngày bằng cách dùng hàm DATEDIF

Người dùng sẽ có công thức như sau: =DATEDIF(A2;B2;”d”), như vậy chúng ta sẽ có kết quả hiển thị tương tự như dưới.

Bảng kết quả tính trừ ngày trong excel sử dụng hàm DATEDIF
Bảng kết quả tính trừ ngày trong excel sử dụng hàm DATEDIF

Lưu ý, với hàm DATEDIF chỉ có thể trả về kết quả dương, nên người dùng cần phải dùng ngày lớn hơn để trừ đi ngày có số nhỏ hơn, nếu như dùng ngày nhỏ hơn để trừ đi ngày lớn hơn, sẽ cho kết quả trả về là một số âm, do vậy khi dùng hàm sẽ báo lỗi là #NUM! . Hãy chú ý cẩn thận để sử dụng hàm DATEDIF cho chính xác nhé.

Cách 3: Cách trừ ngày trong excel: Trừu 1 tính từ ngày hiện tại

Để có thể tính khoảng cách tính từ ngày tại thời điểm hiện tại đang tính toán cùng với một ngày khác, người dùng sẽ sử dụng công thức sau áp dụng: =TODAY()-A2.

Bảng kết quả ví dụ cho thao tác trừ một ngày tính từ ngày hiện tại
Bảng kết quả ví dụ cho thao tác trừ một ngày tính từ ngày hiện tại

Lưu ý: nếu như kết quả trả về một ngày tháng năm, mà thay vì số ngày giữa hai ngày người dùng vừa trừ, hãy thực hiện đổi định dạng ở mục cài đặt Number từ Date sang là General nhé.

Cách trừ ngày trong excel hoặc cộng thêm ngày 

Để trừ thêm ngày hoặc cộng thêm ngày trong file excel sẽ có 2 cách đơn giản nhất, dễ thực hiện nhất được chia sẻ như sau:

Cách 1: Sử dụng hàm tính DATE

Để cộng hoặc trừ thêm ngày với một ngày đang có sẵn, người dùng có thể cộng trực tiếp số ngày cụ thể vào ngày đó. Ta sẽ có 2 công thức công thức trừ ngày đơn giản có thể áp dụng:

Bảng áp dụng cộng thêm ngày vào excel đơn giản
Bảng áp dụng cộng thêm ngày vào excel đơn giản

Dùng địa chỉ ô của ngày hiện tại và trừ hoặc cộng số ngày cần tính: =A2+20

Sử dụng hàm excel DATE(year;month;day): sẽ được công thức cụ thể =DATE(2019;08;27)+20, đều sẽ có cùng hiện một kết quả

Cách 2: Sử dụng hàm excel TODAY

Tương tự khi muốn cộng, trừ một số ngày cho ngày hiện tại, chúng ta áp dụng hàm công thức TODAY().

Dùng hàm excel TODAY - cách trừ ngày trong excel đơn giản
Dùng hàm excel TODAY – cách trừ ngày trong excel đơn giản

Cách cộng hoặc trừ tuần trong file Excel

Trong trường hợp khi muốn cộng trừ tính theo số tuần, chúng ta cộng hoặc trừ ngày đó cùng với số tuần và nhân với 7. Ví dụ,  sẽ cộng thêm vào ngày ô A2 thêm 3 tuần, sẽ có công thức áp dụng như sau: =A2+3*7

Bảng ví dụ công thức tính cộng tuần đơn giản, dễ thực hiện trong excel
Cách trừ ngày trong excel – Bảng ví dụ công thức tính cộng tuần đơn giản

Khi đó, sẽ được kết quả cụ thể là ngày tháng năm hiển thị sau khi đã được cộng thêm với 3 tuần nữa.

Cách cộng, trừ thêm tháng trong file Excel

Để cộng số tháng cụ thể nào đó cho một ngày bất kỳ, người dùng có thể dùng hàm công thức DATE hoặc EDATE.

Cách 1: Sử dụng với hàm DATE

Để cộng thêm số tháng bất kỳ vào ngày cụ thể với hàm DATE, sẽ sử dụng công thức gồm: =DATE(year;month+n tháng;day) – công thức áp dụng vào.

Ví dụ ô A2, công 2 tháng ta sẽ có: =DATE(2019;08+2;27), hoặc có thể điền địa chỉ ô tham chiếu chứ nhập nội dung như sau sẽ là: =DATE(year(A2);month(A2)+2;day(A2)), 2 công thức này sẽ đều trả về kết quả giống nhau.

Cách 2: Sử dụng với hàm EDATE để cộng trừ thêm tháng trong excel

Một cách khác tính toán cộng, trừ thêm tháng vào ngày bất kỳ là sử dụng công thức hàm EDATE.

Hàm EDATE công thức tính như sau: =EDATE(start date;months). Trong đó, có start date là ngày muốn cộng thêm tháng, months – số tháng cần cộng/ trừ, có thể là số dương nếu muốn cộng hoặc số âm nếu bạn muốn trừ.

Trên đây là chi tiết hướng dẫn cách trừ ngày trong excel, cộng ngày với công thức áp dụng vô cùng đơn giản. Ngoài ra còn chia sẻ đến bạn đọc cách cộng trừ tuần, tháng vô cùng dễ với các hàm công thức có sẵn trong excel. Hãy tham khảo kỹ và áp dụng cho mình khi cần dùng đến bạn nhé. Mỗi cách sẽ áp dụng tương ứng cho các trường hợp khác nhau, đọc kỹ để ứng dụng trong công việc của mình hiệu quả.

Viết một bình luận