Hàm abs trong excel: 4 ví dụ cách dùng hàm tính giá trị tuyệt đối

Hàm abs trong excel được sử dụng để tính giá trị tuyệt đối hay là giá trị không âm. Là loại hàm công thức làm cho số liệu của người dùng nhập vào trở thành con số dương, có thể áp dụng hàm này hay ứng dụng ABS cho hầu hết các trường hợp trong tính số liệu Excel. Cụ thể về cách tính hàm abs trong excel sẽ được fifaresources.info hướng dẫn cụ thể và đầy đủ trong bài viết dưới đây nhé.

Bài viết thực hiện trên laptop Windows với Excel 2016, các phiên bản khác cũng có thể thực hiện thao tác tương tự.

Hàm ABS là gì? Hàm ABS trong Excel ứng dụng như thế nào?

Hàm ABS là gì? Hàm ABS trong Excel ứng dụng
Hàm ABS là gì? Hàm ABS ứng dụng trong Excel

Hàm ABS trong Excel  hay còn gọi là hàm giá trị tuyệt đối, là loại hàm công thức làm cho số liệu của người dùng nhập vào trở thành con số dương, có thể áp dụng hàm này hay ứng dụng ABS cho hầu hết các trường hợp cụ thể như:

  • Tính toán giá trị tuyệt đối của các số cụ thể.
  • Tính giá trị tuyệt đối của các ô chứa dữ liệu số.
  • Tính toán giá trị tuyệt đối trong 1 phép tính.
  • Tính giá trị tuyệt đối và kết hợp với các hàm khác để có kết quả là số.

Cách tính giá trị tuyệt đối với hàm ABS trong Excel

Cú pháp công thức hàm

Để tính toán ra giá trị tuyệt đối cần tìm, người dùng cần ghi nhớ cú pháp hàm ABS là: =ABS(number)

Trong đó: Number là một con số cụ thể, ô sẽ chứa dữ liệu số, phép tính và kết hợp với các công thức khác để có kết quả là số.

Cách sử dụng loại hàm abs trong excel

Cách sử dụng sẽ được hướng dẫn qua các ví dụ cụ thể, mời các bạn theo dõi dưới đây:

Ví dụ 1: Tính toán giá trị tuyệt đối của dãy số sau đây gồm: -5, 5, 10, 500, -300, -1.000.000

Bước 1: Nhập đúng công thức =ABS(-5) vào trong ô cần tính (Thực hiện tương tự cụ thể cho các ô bên dưới).

Nhập công thức là =ABS(-5) vào trong ô cần tính
Nhập công thức là =ABS(-5) vào trong ô cần tính

Bước 2: Nhấn phím Enter để tính toán giá trị tuyệt đối cho dãy số trong ví dụ.

Nhấn Enter để tính toán giá trị tuyệt đối cho dãy số trong ví dụ
Nhấn Enter để tính toán giá trị tuyệt đối cho dãy số trong ví dụ

Ví dụ 2: Hãy tính toán giá trị tuyệt đối với hàm abs trong excel, cho các ô chứa dữ liệu số ở sau đây:

Bước 1: Nhập công thức là =ABS(A2) vào trong ô cần tính (Thực hiện tương tự ở các các ô bên dưới).

Lưu ý: Ở phần Number, hãy chọn những ô chứa dữ liệu số sẵn.

Nhập đúng =ABS(A2) vào trong ô cần tính
Nhập đúng =ABS(A2) vào trong ô cần tính

Bước 2: Nhấn chọn phím Enter để tính toán giá trị tuyệt đối cho dãy số trong ví dụ.

Nhấn Enter ấn tính giá trị tuyệt đối dãy số trong ví dụ
Nhấn Enter ấn tính giá trị tuyệt đối dãy số trong ví dụ

Ví dụ 3: Tính toán giá trị tuyệt đối của phép tính dãy số sau đây: 1-3=?; 5-10=?; 9-100=?

Bước 1: Nhập vào công thức =ABS(1-3) cho dãy số phép tính đầu tiên hoặc =ABS(A4) cho ô có chứa phép tính.

Nhập công thức sẽ là =ABS(1-3) hoặc =ABS(A4) cho ô có chứa phép tính
Nhập công thức sẽ là =ABS(1-3) hoặc =ABS(A4) cho ô có chứa phép tính

Bước 2: Nhấn vào chọn Enter để bắt đầu tính giá trị tuyệt đối cho dãy số trong ví dụ.

Nhấn chọn Enter để tính giá trị tuyệt đối dãy số trong dãy ví dụ
Nhấn chọn Enter để tính giá trị tuyệt đối dãy số trong dãy ví dụ

Ví dụ 4: Hãy tính toán các giá trị tuyệt đối của các hàm cụ thể sau đây:

Bước 1: Nhập công thức sẽ là =ABS(Sum(A2:A6)) vào trong ô cần tính.

Lưu ý:

Ở đây sử dụng 2 công thức cho nên bạn hãy nhớ đặt thêm 1 dấu ngoặc đơn nữa phần cuối công thức nhé!

Bạn cũng có thể dùng kết hợp cả hàm ABS trong excel với hàm AVERAGE, hoặc hàm trừ, hoặc hàm nhân, hoặc để tính trung bình,… với công thức cú pháp tương tự.

Nhập công thức cụ thể =ABS(Sum(A2:A6)) vào trong ô cần tính
Nhập công thức cụ thể =ABS(Sum(A2:A6)) vào trong ô cần tính

Bước 2: Nhấn vào trong ô Enter để tính toán giá trị tuyệt đối các số trong ví dụ.

Nhấn Enter tính giá trị tuyệt đối các số trong dãy ví dụ
Nhấn Enter tính giá trị tuyệt đối các số trong dãy ví dụ

Các lỗi thường gặp khi dùng hàm ABS trong Excel tính giá trị tuyệt đối

Lỗi #VALUE!

Nguyên nhân: Lỗi #VALUE! xảy ra khi người dùng thực hiện tính giá trị tuyệt đối cho các ô chứa dữ liệu mặc định không phải số.

Lỗi #VALUE! khi dùng hàm abs trong excel
Lỗi #VALUE! khi dùng hàm abs trong excel

Cách khắc phục: Cần kiểm tra và thay đổi lại mặc định kiểu dữ liệu bên trong ô là Number.

Hàm ABS hiển thị kết quả là số 0 sau khi Enter

Đôi lúc khi sử dụng hàm ABS để tính toán giá trị tuyệt đối, người dùng sẽ vô tình phát hiện kết quả là các số 0 hoặc 1, len lỏi trong dãy kết quả. Tuy nhiên, lỗi này rất dễ khắc phục nên không có gì phải lo lắng cả nhé.

Nguyên nhân: Do ô chọn để tính giá trị tuyệt đối là 1 ô trống trắng hoặc ô chứa dữ liệu là 0.

Hàm ABS hiển thị kết quả là số 0 sau khi Enter
Hàm ABS hiển thị kết quả là số 0 sau khi Enter

Cách khắc phục: Kiểm tra ô chứa dữ liệu có kết quả là 0 và dùng tính giá trị tuyệt đối.

Hàm ABS hiển thị kết quả số 1 hay 11E+20 sau khi Enter

Nguyên nhân: Do số tính giá trị tuyệt đối quá lớn, hàm không thể hiển thị hết kết quả được nên Excel rút gọn lại tạo như lỗi trên.

Hàm ABS hiển thị kết quả là số 1,11E+20 sau khi nhấn Enter
Hàm ABS hiển thị kết quả là số 1,11E+20 sau khi nhấn Enter

Cách khắc phục: Để cho hiển thị hết cả dãy số, người dùng chỉ cần vào trong thẻ Home > chọn mục Number > Chọn vào kiểu dữ liệu là Number để khắc phục lại lỗi trên nhé!

Tóm lại, khi muốn tính giá trị không âm hay tính các giá trị tuyệt đối trong bảng tính Excel thì chắc chắn bạn phải cần đến hàm abs trong excel, với cách sử dụng vô cùng dễ dàng. Chi tiết bài viết đã giới thiệu cho các bạn về ứng dụng của hàm này, cách sử dụng cú pháp chuẩn cùng với ví dụ minh họa để tính giá trị tuyệt đối trong các trường hợp, hãy bỏ túi ngay cho mình để vận dụng khi cần thiết nhé.

Viết một bình luận