Hàm lấy ký tự trong excel 2023, cách sử dụng chi tiết

Hàm lấy ký tự trong excel là những hàm cơ bản, tuy nhiên lại hỗ trợ rất nhiều cho người sử dụng khi thường xuyên làm việc với trang tính excel. Khi mà chúng ta cần lấy một hay một số ký tự trong chuỗi ký định. Trong bài viết hôm nay fifaresources.info sẽ giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng chi tiết một số hàm lấy ký tự trong excel bạn nhé.

Chi tiết cách dùng cách hàm lấy ký tự trong excel
Chi tiết cách dùng cách hàm lấy ký tự trong excel

Hàm lấy ký tự trong excel là như thế nào?

Hàm lấy ký tự trong excel có nghĩa là bạn sẽ những hàm này để lấy một hoặc một số ký tự cần thiết trong một chuỗi ký tự cho sẵn. Có 3 hàm được sử dụng để cắt chuỗi ký tự trong excel đó là hàm right, hàm left và hàm mid.

Trong đó:

  • Hàm Right: Dùng để lấy chuỗi ký tự từ bên phải văn bản qua.
  • Hàm Left: Dùng để lấy chuỗi ký tự từ bên trái văn bản qua.
  • Hàm Mid: Dùng để lấy chuỗi ký tự từ một vị trí ở giữa văn bản.

Cách dùng hàm Right để lấy ký tự bên phải trong Excel

Cú pháp hàm Right

Hàm Right dùng để lấy một hoặc một số ký tự từ phía bên phải của chuỗi ký tự gốc sang.

Cú pháp hàm như sau: =RIGHT(text, n)

Trong đó:

  • Text: là chuỗi ký tự hay ô chứa chuỗi ký tự mà bạn muốn lấy một hoặc một số ký tự trong đó
  • n: Số ký tự cần lấy ra khỏi chuỗi.

Chú ý: đối với ” n ” trường hợp chúng ta không nhập tham số này thì Excel sẽ mặc định là 1.

Ví dụ minh họa cho hàm Right

Lấy bảng dữ liệu danh sách nhân viên bên dưới ví dụ, yêu cầu dùng hàm Right để lấy 5 ký tự cuối trong cột mã số nhân viên (MSNV) để sử dụng cho cột Tên phòng ban. Như vậy chúng ta sẽ có công thức hàm Right để lấy ký tự trong excel như sau:

Bước 1: Trong ô cần hiển thị kết quả Phòng ban (D2) nhập: =Right(C2;5)

Trong đó:

  • C2: Chính là ô chứa chuỗi văn bản để lấy ký tự trong excel để cắt chuỗi.
  • 5: là số ký tự cần lấy theo yêu cầu đề bài.
  • Ô D2 là nơi cần trả kết quả.
Hàm right lấy ký tự trong excel
Hàm right – hàm lấy ký tự trong excel vị trí bên phải chuỗi

Bước 2: Nhấn Enter và xem kết quả trả về

Nhấn Enter và nhận kết quả
Nhấn Enter và nhận kết quả

Bên cạnh đó, chúng ta có thể sao chép công thức vào những ô bên dưới mà không phần nhập lại từng ô bằng cách.

Bước 1:  Bạn đặt con trỏ chuột tại góc phải phía dưới ô D2, dấu cộng nhỏ xuất hiện khi bạn rê chuột vào.

Kéo rê chuột vào dưới góc phải để xuất hiện đấu cộng
Kéo rê chuột vào dưới góc phải để xuất hiện đấu cộng

Bước 2: Kéo và thả dấu cộng xuống những ô mà bạn muốn hiển thị kết quả.

Nhấn Enter và xem kết quả
Nhấn Enter và xem kết quả

Dùng hàm Left để lấy chuỗi ký tự bên trái

Cú pháp của hàm Left

Cũng tương tự như hàm right, hàm Left sẽ lấy một hoặc một số ký tự trong chuỗi văn bản có sẵn, và chỉ khác là lấy từ bên trái sang, hàm left có cú pháp như sau:

Cú pháp hàm left: =LEFT(text,n)

Trong đó:

  • Text: là chuỗi ký tự hay ô chứa chuỗi ký tự mà bạn muốn lấy một hay một số ký tự trong đó.
  • n: Là số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (Trường hợp không có tham số này, Excel sẽ tự mặc định là 1).

Ví dụ minh họa cho hàm Left – hàm lấy ký tự trong excel bên trái chuỗi

Tương tự như ví dụ minh họa số 1, ngược lại chúng ta muốn lấy 4 ký tự từ phía bên trái của ô C2 để có được mã nhân viên. Như vậy bạn sẽ dùng công thức hàm để lấy ký tự trong excel như sau:

Bước 1: Bạn nhập công thức hàm như sau:=LEFT(C2;4) vào ô mà bạn muốn nhận kết quả E2.

Nhập công thức hàm left
Nhập công thức hàm left – hàm lấy ký tự trong excel bên trái trong chuỗi

Bước 2: Nhấn Enter và xem kết quả trả về.

Nhấn Enter và nhận kết quả trả về
Nhấn Enter và nhận kết quả trả về

Bên cạnh đó, chúng ta có thể sao chép công thức hàm lấy ký tự trong excel sang những ô tương tự bằng cách.

Bước 1: Bạn đặt con trỏ chuột vào góc phải phía dưới của ô E2, dấu cộng nhỏ sẽ  xuất hiện khi bạn rê chuột vào.

Kéo chuột để xuất hiện dấu cộng
Kéo chuột để xuất hiện dấu cộng

Bước 2: Kích giữ chuột và dấu cộng và kéo thả công thức tới ô bạn muốn trả kết quả

Kéo và giữ chuột tới ô bạn cần lấy kết quả
Kéo và giữ chuột tới ô bạn cần lấy kết quả

Lấy ký tự trong Excel bằng hàm Mid

Cú pháp của hàm MID

Hàm lấy ký tự trong excel cũng thường được dùng là hàm MID, hàm này dùng để lấy một hoặc một số ký tự ở giữa chuỗi ký tự gốc trong một ô excel.

Cú pháp của hàm Mid:=MID(text,m,n)

Trong đó:

Text: Là chuỗi hoặc ô có chứa chuỗi mà bạn muốn lấy.

m: Vị trí để bắt đầu lấy chuỗi ký tự.

n: Số ký tự cần lấy ra từ chuỗi ký tự.

Ví dụ minh họa cho hàm Mid

Để lấy được chuyên ngành của nhân viên từ một chuỗi ký tự chúng ta sẽ có thể làm như sau:

Bước 1: Bạn nhập công thức hàm Mid như sau: =MID(C2;5;4) vào ô muốn nhận về kết quả (ô D2).

Nhập công thức hàm Mid
Nhập công thức hàm Mid

Bước 2: Nhấn Enter và nhận kết quả trả về.

Nhấn Enter và nhận kết quả trả về
Nhấn Enter và nhận kết quả trả về

Bên cạnh đó, chúng ta vẫn có thể sao chép công thức hàm lấy ký tự trong excel sang những ô tương tự mà không cần nhập lại công thức.

Bước 1: Bạn rê con trỏ chuột vào góc phải phía dưới của ô D2, dấu cộng nhỏ xuất hiện khi bạn rê chuột vào.

Rê con trỏ chuột và phía phải dưới ô D2
Rê con trỏ chuột và phía phải dưới ô D2

Bước 2: Kéo giữ và thả công thức tới ô bạn muốn trả kết quả

Kéo giữ và thả công thức tới ô bạn muốn trả kết quả
Kéo giữ và thả công thức tới ô bạn muốn trả kết quả

Bài viết trên đây là cách sử dụng cũng như những ví dụ về 3 hàm lấy ký tự trong excel mà chúng tôi muốn mang tới bạn đọc. Ngoài ra còn có thể kết hợp những hàm với một số hàm khác để có thể xử lý chuỗi văn bản tốt hơn. Hy vọng thông tin bài viết mang lại cho bạn kiến thức bổ ích, đồng thời bạn đọc có thể sử dụng những hàm lấy ký tự này áp dụng cho công việc, học tập của mình hiệu suất hơn.

Viết một bình luận