Hàm MID trong Excel: 4 cách sử dụng để cắt chuỗi trong Excel

Hàm Mid trong Excel được dùng với mục đích để cắt chuỗi bảng tính excel. Bài viết dưới đây, fifaresources.info giới thiệu cụ thể về hàm mid trong bảng tính excel và hướng dẫn cách sử dụng hàm này chi tiết nhé.

Hàm MID trong Excel là gì?

Hàm MID trong Excel để cắt chuỗi ký tự nằm giữa một chuỗi ký tự cho trước, được xác định bằng vị trí bắt đầu do người dùng chỉ định và số lượng ký tự dựa theo ý muốn.

Hàm MID trong Excel là gì?
Hàm MID trong Excel là gì?

Hàm MID có công thức cú pháp như sau: =MID(text,m,n)

Trong đó:

text: Là chuỗi ký tự.

m: Vị trí được chọn bắt đầu cần để cắt chuỗi ký tự.

n: Số ký tự cần để cắt ra từ chuỗi ký tự.

Lưu ý:

  • Nếu giá trị m lớn hơn so với độ dài chuỗi ký tự thì MID trả về kết quả là giá trị rỗng.
  • Nếu giá trị m nhỏ hơn so với độ dài chuỗi ký tự nhưng có tổng giá trị m cộng với n vượt độ dài chuỗi ký tự, thì MID trả các ký tự đến cuối cùng chuỗi ký tự đã cho.
  • Nếu giá trị m nhỏ hơn so với 1 hay giá trị n là số âm thì MID trả về giá trị sẽ là lỗi #VALUE!

Ví dụ 4 cách dùng hàm MID trong excel để cắt chuỗi

Để hiểu rõ hơn cách sử dụng hàm MID, mời bạn tham khảo qua 4 ví dụ dưới đây:

Cách dùng hàm mid trong excel xuất họ và tên bất kỳ

Dùng hàm SEARCH tìm kiếm vị trí của dấu cách. Sau đó, dùng công thức hàm MID trong excel để tách ra chuỗi con bắt đầu với ký tự đầu tiên cho tới ký tự đứng trước vị trí dấu cách.

Để xuất ra thông tin bất kỳ, có ví dụ minh họa: công thức là =MID(A2,1,SEARCH(” “,A2)-1)

Ví dụ dùng hàm mid trong excel xuất họ và tên bất kỳ
Ví dụ dùng hàm mid trong excel xuất họ và tên bất kỳ

Cách để xuất tên sử dụng cấu trúc sau:

Lần này, hàm SEARCH được sử dụng xác định vị trí bắt đầu. Sau đó, đến hàm LEN để cung cấp cụ thể tổng chiều dài chuỗi ban đầu. Nếu không dùng hàm LEN, người dùng có thể đặt một số thật dài trong chuỗi ký tự cần trích xuất, ví dụ 100. Tiếp đến, hàm TRIM để loại bỏ phần dấu cách.

Công thức là =TRIM(MID(A2,SEARCH(” “,A2),LEN(A2))

=TRIM(MID(A2,SEARCH(" ",A2),LEN(A2)) để xuất tên bất kỳ
=TRIM(MID(A2,SEARCH(” “,A2),LEN(A2)) để xuất tên bất kỳ

Cách trích xuất một chuỗi ký tự giữa hai dấu cách

Đầu tiên, dùng hàm SEARCH xác định vị trí của dấu cách đầu tiên, cộng thêm 1 để chuỗi ký tự trích ra bắt đầu ký tự đứng ngay phía sau dấu cách.

Tiếp đến, để có vị trí của khoảng cách thứ 2, hãy sử dụng hàm SEARCH bắt đầu tìm kiếm từ ký tự đầu tiên phía sau dấu cách thứ 2: =SEARCH(” “,A2,SEARCH(” “,A2)+1)

Sau đó, cần trừ đi vị trí 2 là khoảng không của 2 dấu cách. =SEARCH (” “, A2, SEARCH (” “,A2)+1) – SEARCH (” “,A2) là cú pháp.

Kết hợp công thức nêu trên lại với nhau có được công thức hàm MID trong excel chính thức để trích ra chuỗi ký tự giữa hai dấu cách:

Cụ thể =MID(A2, SEARCH(” “,A2)+1, SEARCH (” “, A2, SEARCH (” “,A2)+1) – SEARCH (” “,A2)-1)

Công thức hàm mid trong excel kết hợp nhiều hàm để cắt chuỗi ký tự
Công thức hàm mid trong excel kết hợp nhiều hàm để cắt chuỗi ký tự

Cách dùng hàm mid trong excel để tách chữ từ vị trí bất kỳ

Công thức chung là: =TRIM(MID(SUBSTITUTE(string,” “,REPT(” “,LEN(string))), (N-1)*LEN(string)+1, LEN(string)))

Trong đó giải nghĩa:

String: Chuỗi văn bản ban đầu.

N: Số thứ tự từ cần trích xuất.

LEN – hàm để lấy tổng chiều dài chuỗi văn bản gốc.

REPT – hàm lặp lại ký tự cụ thể cùng số lần nhất định.

SUBSTITUTE – hàm thay thế một ký tự này bằng một ký tự khác.

TRIM – hàm loại bỏ dấu cách.

Dùng cấu trúc hàm kết hợp cùng hàm mid trong excel để cắt chuỗi ký tự
Dùng cấu trúc hàm kết hợp cùng hàm mid trong excel để cắt chuỗi ký tự

Hàm SUBSTITUTE và hàm REPT biến mọi khoảng trống của chuỗi văn bản gốc thành rất nhiều khoảng trống. Số lượng khoảng trống thêm vào sẽ bằng tổng chiều dài chuỗi văn bản gốc đ trả về bởi hàm LEN: =SUBSTITUTE(A2,” “,REPT(” “,LEN(A2)))

Tiếp đến, cần tính ra vị trí bắt đầu chuỗi con, đang cần trích xuất sử dụng công thức chính thức sau: (N-1) * LEN (A1) +1. Phép tính sẽ trả về vị trí ký tự đầu tiên trong chuỗi con cần được trích xuất hoặc vị trí một số khoảng trống của tổng số những khoảng trống nằm trước đó.

Số ký tự trích xuất người dùng có thể tìm ra bằng cách là lấy tổng chiều dài chuỗi văn bản gốc tức: LEN(A2). Qua đây, sẽ loại bỏ được những khoảng trắng của chuỗi dài gồm tất cả khoảng trống và từ.

Cuối cùng, dùng hàm TRIM giúp loại bỏ khoảng trống nằm đầu và cuối chuỗi.

Cách dùng hàm mid trong excel để trích xuất từ chứa một/ nhiều ký tự cụ thể

Ví dụ lọc giá tiền chứa ở trong đoạn văn bản bên dưới khi sử dụng hàm MID trong excel để tính toán.

Cách trích xuất một từ chứa một hoặc nhiều ký tự cụ thể
Dùng hàm mid để trích xuất từ chứa một/ nhiều ký tự cụ thể

Công thức sẽ là =TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2,” “,REPT(” “,99)),MAX(1,FIND(“$”,SUBSTITUTE(A2,” “,REPT(” “,99)))-50),99))

Giải thích:

Hàm SUBSTITUTE, REPT biến các khoảng trống của chuỗi văn bản gốc trở thành nhiều khoảng trống, khoảng là 99 khoảng trắng.

Hàm FIND tìm kiếm và xác định vị trí ký tự mong muốn ( ví dụ trên là $), tiếp đó người dùng trừ đi 50. Làm như vậy sẽ nhận lại 50 ký tự và đặt giữa khối 99 khoảng trống trước chuỗi con có chứa ký tự được chỉ định.

Hàm MAX sử dụng để xử lý tình huống khi mà chuỗi con mong muốn xuất hiện tại đầu chuỗi của văn bản ban đầu. Trong trường hợp đó, kết quả FIND () – 50 sẽ cho số âm, MAX (1, FIND () – 50) sẽ thay thế bằng 1.

Vì thế, hàm MID trong excel sẽ thu thập 99 ký tự tiếp theo, nó trả về chuỗi con cần tìm. Hàm TRIM giúp bạn loại bỏ hết các khoảng trống, trả về giá tiền có kèm theo (40$, 600$).

Trên đây là chi tiết về hàm mid trong excel và cách dùng nó để cắt chuỗi trong chuỗi dữ liệu gốc của bảng tính excel. Nói chung, ứng dụng chính của hàm mid chính là cắt chuỗi, hay lấy ra dữ liệu chuỗi con trong một chuỗi dữ liệu gốc có sẵn. Hi vọng, với thông tin chia sẻ fifaresources.info về hàm này sẽ là thông tin kiến thức bổ ích, giúp cho quý bạn đọc hiểu hơn về chức năng, cú pháp và cách sử dụng nó trong excel để phục vụ tốt cho công việc của mình nhé.

Viết một bình luận