Hàm or trong excel: Chi tiết cách sử dụng mới nhất năm 2023

Hàm or trong excel là hàm logic sử dụng để kiểm tra một hay nhiều điều kiện. Hàm OR được dùng khá phổ biến ở trong các chương trình và bài toán. Tuy vậy, hàm OR thường được dùng để kết hợp với nhiều hàm khác, chẳng hạn hàm IF, IFS. Để có thể biết nhiều hơn, cũng như cách sử dụng hàm OR trong excel bạn hãy tham khảo bài viết sau đây của fifaresources.info nhé.

Hàm OR trong excel: cú pháp và cách dùng
Hàm OR trong excel: cú pháp  và cách dùng

Hàm OR trong excel là gì?

Như đã đề cập ở trên, hàm OR là thuộc hàm logic xác định rất thông dụng, hiệu quả trong Excel. Chức năng của hàm này là kiểm tra một hay nhiều điều kiện nào đó có thỏa mãn hay không, đồng thời trả về kết quả “TRUE” (đúng) hay “FALSE” (sai).

Hàm sẽ trả về giá trị “TRUE” khi có ít nhất một trong các điều kiện đầu vào là chính xác.

Trái ngược lại, kết quả sẽ trả về giá trị “FALSE” khi toàn bộ điều kiện đầu vào đều sai.

Kết quả trả về của hàm OR
Kết quả trả về của hàm OR trong excel

Cú pháp của hàm hàm OR trong Excel

Hàm OR trong excel có cú cú pháp như sau: =OR(logical1, [logical2],…)

Cú pháp dùng hàm OR trong Excel
Cú pháp dùng hàm OR trong Excel

Trong đó:

Logical1: Là điều kiện đầu tiên được kiểm tra ( đây là điều kiện bắt buộc).

  • Logical2, Logical3, …: là những điều kiện tiếp theo để hàm kiểm tra (tự chọn).

Ngoài ra, từng điều kiện phải là ở dạng toán tử logic (hoặc còn gọi là phép toán so sánh). Cụ thể hơn, đó có thể là phép toán so sánh như:  (nhỏ hơn), “=” (bằng),  “>” (lớn hơn), “<” (nhỏ hơn), “<=” (nhỏ hơn bằng), “>=” (lớn hơn bằng), “<>” (khác).

Xem thêm  Cách chèn symbol trong photoshop bằng 3 công cụ hỗ trợ

Từng điều kiện có thể là công thức, số, giá trị tham chiếu, chuỗi văn bản, hay là kiểu dữ liệu Boolean (true hay false).

Hàm OR còn có thể được kết hợp cùng với những hàm khác tùy thuộc vào mục đích sử dụng của mỗi người dùng. Thường được thấy nhất là hàm OR kết hợp với AND, IF, VLOOKUP hay HLOOKUP, …

Dùng hàm OR trong Excel để kiểm tra hai điều kiện chứa những giá trị số

Để có thể hiểu rõ hơn về cách dùng hàm OR trong Excel, chúng ta có thể tham khảo ví dụ đơn giản dưới đây.

Ví dụ 1: Kiểm tra giá trị số dưới đây với điều kiện phải nhỏ hơn 20, đồng thời lớn hơn 8. Bạn hãy kiểm tra đúng sai?

Trong ô F5, bạn nhập hàm như sau: =OR(E5<20,E5>8)

Trong đó:

  • E5<20: Là kiểm tra điều kiện có nhỏ hơn 20 hay không
  • E5>8: Là kiểm tra điều kiện có lớn hơn 8 hay không

Kết quả của hàm này sẽ trả về trong ô F5 là “TRUE” vì có một điều kiện đúng ở trong hàm (điều kiện: E5>8).

Kết quả trả về trong ví dụ 1
Kết quả trả về trong ví dụ 1

Dùng hàm OR để kiểm tra điều kiện chứa những giá trị dạng số và có dạng văn bản

Đối với trường hợp những điều kiện của hàm OR là giá trị dạng văn bản và dạng số, hãy tham khảo ví dụ sau đây:

Ví dụ: Hãy kiểm tra hai điều kiện (một điều kiện ở dạng số, một điều kiện ở dạng văn bản) sau đây. Với giá trị cho sẵn hãy kiểm tra điều kiện số phải lớn hơn 80 đồng thời chữ phải là Sforum:

Xem thêm  Word 2016 bị khóa không cho soạn thảo: 5 cách xử lý hiệu quả

Trong ô F5, bạn nhập hàm như sau: =OR(E5>80,E6=”Sforum”)

Kết quả của hàm này trả về trong ô F5 là “FALSE” bởi vì không có điều kiện nào đúng trong trong công thức này.

Ví dụ 2: sử dụng hàm OR kiểm tra ở dạng số và văn bản
Ví dụ 2: sử dụng hàm OR kiểm tra ở dạng số và văn bản

Kết hợp hàm IF và hàm OR trong Excel

Chức năng của hàm OR sẽ rất hiệu quả và hữu dụng hơn khi kết hợp với những hàm khác, điển hình nhất là hàm IF.

Cú pháp chuẩn dùng hàm IF:

Cú pháp àm IF trong Excel chuẩn =IF(Logical test, [value if true], [value if false])

Trong đó:

  • Logical test: Là điều kiện kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.
  • value if true: là giá trị trả về khi điều kiện được thỏa mãn
  • value if false: là giá trị trả về khi điều kiện không được thỏa mãn

Chú ý:

Hàm IF kiểm tra điều kiện “Logical test” và sau đó trả về giá trị “value if true” khi điều kiện đúng.

Trái ngược lại, hàm if sẽ trả về giá trị “value if false” khi điều kiện sai.

Cách kết hợp như hàm IF và OR như thế nào cho đúng? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu rõ hơn qua ví dụ sau bạn nhé.

Ví dụ 2: Đánh giá nhân viên (Đạt hay Không đạt) ở trong bảng dữ liệu dựa trên số liệu của doanh số bán hàng của 2 sản phẩm A và B.

Đánh giá nhân viên thông qua kết quả doanh số bán hàng
Đánh giá nhân viên thông qua kết quả doanh số bán hàng

Trong ô E3 ( ô cần trả kết quả đánh giá), bạn hãy nhập công thức như sau: =IF(OR(C3>=100,D3>=90),”Đạt”,”Không đạt”)

Xem thêm  Active win 11 nhanh chóng, đơn giản cho trải nghiệm trọn vẹn

Trong đó

  • OR(C3>=100,D3>=90): là hàm or kiểm tra điều kiện của ví dụ.
  • ”Đạt”: là kết quả khi điều kiện đúng.
  • ”Không đạt” là kết quả khi điều kiện sai.

Sau đó nhấn Enter và nhận kết quả đánh giá cho toàn bộ nhân viên trong bảng dữ liệu sau khi bạn sử dụng hàm có kết hợp IF và OR.

Kết quả đánh giá nhân viên khi sử dụng hàm có kết hợp OR và IF
Kết quả đánh giá nhân viên khi sử dụng hàm có kết hợp OR và IF

Tóm lại, bài viết trên đây sẽ giúp bạn đọc hiểu được cách dùng hàm OR trong Excel thông qua các ví dụ minh họa. Đây là hàm cơ bản trong Excel, có nhiều hàm Excel khác có thể kết hợp với hàm OR này để kiểm tra một hay nhiều điều kiện nào đó có thỏa mãn hay không, kết quả trả về kiểu “TRUE” (đúng) hay “FALSE” (sai) . Chúc bạn có thêm kiến thức bổ ích và có thể sử dụng thành thạo hàm cơ bản nhưng rất thông dụng, hiệu quả này.

Viết một bình luận