Hàm so sánh trong excel, sử dụng 2 hàm Exact và hàm Countif

Trong bài viết này fifaresources.info sẽ giới thiệu tới Các bạn cách thức sử dụng các hàm so sánh trong Excel, kèm theo hướng dẫn cụ thể giúp bạn dễ tưởng tượng để mang thể dễ dàng hơn lúc áp dụng trong công đoạn làm việc.

Sử dụng hàm so sánh trong excel – Hàm Exact để so sánh dữ liệu

Khi dữ liệu của bạn sở hữu khối lượng to, đồng thời bạn muốn kiểm tra xem dữ liệu sở hữu bị trùng lặp hay không bằng phương pháp rà soát thường ngày thì quả thực vừa tốn đông đảo thời gian lại hết sức vất vả. Thay vào đó bạn sẽ dùng hàm so sánh trong excel để tiết kiệm thời gian.

Mô tả hàm

Hàm Exact là hàm được sử dụng trong Excel để thực hành kiểm tra 2 chuỗi văn bản, sau lúc dùng hàm, nếu như là 2 chuỗi trùng nhau sẽ trả lại kết quả TRUE, ví như là 2 chuỗi khác nhau thì kết quả hàm trả về sẽ là FALSE. Một Chú ý cần quan tâm khi dùng hàm Exact là hàm sở hữu phần biệt chữ hoa và thường.

Hàm so sánh trong excel là hàm gì
Mô tả hàm so sánh trong excel

Lúc nào cần so sánh 2 dữ liệu của 2 cột

 • Khi muốn tìm ra các phần khác nhau giữa 2 cột dữ liệu.
 • Lúc cần so sánh số lượng dữ liệu giữa hai cột.
 • Lúc cần tậu ra những điểm trùng hay những điểm chung giữa hai cột dữ liệu.

Cách thức so sánh dữ liệu trên 2 cột khi dùng hàm so sánh trong Excel

Việc bạn so sánh 2 cột dữ liễu để muốn biết sự khác nhau hay có thiếu xót gì là một điều vô cùng cần thiết.

Sử dụng hàm EXACT nếu muốn dùng hàm so sánh trong Excel

 • Ưu điểm: Dễ tiêu dùng, so sánh nhanh chóng.
 • Nhược điểm: Hàm phân biệt chữ thường, chữ hoa, chỉ so sánh được dữ liệu ở 1 hàng ngang.

Cú pháp chuẩn của hàm là: =EXACT(Text1;Text2)

Trong đó:

 • Text1: Dữ liệu đầu tiên cần so sánh.
 • Text2: Dữ liệu số 2 cần so sánh.

Lưu ý:

Hàm Exact thực hiện so sánh 2 chuỗi văn bản, trả về trị giá True giả dụ hai chuỗi trùng nhau, trả về trị giá False ví như hai chuỗi dữ liệu khác nhau.

Hàm Exact phân biệt chữ hoa, chữ thường trong giai đoạn so sánh.

Ở đây mình sở hữu một ví dụ như sau:

Mình sẽ so sánh hai cột giống trong hình.

Sử dụng hàm so sánh trong excel - Hàm Exact
Mô phỏng ví dụ của hàm so sánh Exact

Bước 1: Tại ô cần so sánh bạn nhập công thức mang cú pháp =Exact($A$2:$A$7;$B$2:$B$7)

Trong đó:

 • $A$2:$A$7: Dữ liệu của cột 1 cần so sánh.
 • $B$2:$B$7: Dữ liệu của cột hai cần so sánh.

Lưu ý: Ở công thức này mình sẽ để hai liên hệ bên trong công thức là địa chỉ tuyệt đối, để lúc kéo xuống để áp dụng cho các ô bên dưới thì kết quả sẽ không bị sai.

Cú pháp của hàm Exact - hàm so sánh trong excel cu
Nhập cú pháp hàm Excel để thực hiện so sánh trong excel

Bước 2: Chọn Enter để xem giá trị trả về được sau khi dùng hàm so sánh trong excel là:

 • True: Giống nhau.
 • False: Khác nhau.
Sử dụng hàm so sánh trong excel - Hàm Exact
Nhấn Enter – Kết quả sau khi thực hiện cú pháp so sánh trong excel

Bước 3: Nhấn giữ ô vuông nhỏ ở góc của ô vừa nhập công thức > Kéo xuống để vận dụng cho những ô bên dưới.

Sử dụng hàm so sánh trong excel - Hàm Exact
Nhấn giữ ô vuông nhỏ ở góc – Kéo xuống sẽ hiện ra kết quả các ô ở dưới

Như bạn đã thấy những giá trị sau lúc nhập hàm và nhấn Enter sẽ trả về True và False. Trong ấy, những dòng trái cây nào được viết in hoa đa số ở cả 2 cột sẽ trả về giá trị True, các lọa còn lại sẽ trả về giá trị False.

Sử dụng hàm trung gian Countif nếu muốn dùng hàm so sánh trong excel

Để khắc phục hiện trạng ở tỉ dụ 1 bạn mang thể sử dụng hàm Countif khiến trung gian để so sánh những trị giá trong cột 1 so với các trị giá trong cột 2 mang trùng hay ko.

Miêu tả hàm

Hàm Countif trong Excel được sử dụng để thực hành đếm những giá trị ở số ô thỏa mãn những điều kiện đưa ra trong vùng giá trị đã chọn.

sử dụng hàm COUNTIF trường hợp cho so sánh trong Excel

 • Ưu điểm: So sánh dữ liệu 2 cột, chính xác, ko phân biệt chữ hoa, chữ thường.
 • Nhược điểm: những bước thực hiện tương đối dài và phức tạp.

Cú pháp mở rộng của hàm Countif là =COUNTIFS(criteria range1, criteria1, [criteria range2, criteria2],…)

Trong đó:

criteria range1 là khuôn khổ thứ nhất

criteria1 là chỉ tiêu dưới dạng một số, tham chiếu, biểu thức.

criteria range2, criteria2, …là những phạm vi bổ sung và mục tiêu kết liên của chúng

Lưu ý:

criteria range1 và criteria1 là 2 đối số buộc phải

criteria range2, criteria2, …giá trị tùy ý

Hàm tính được cho phép tối đa 127 cặp thuộc phạm vi/tiêu chí.

Trong trường hợp đối số tiêu chí là tham chiếu tới 1 ô trống thì lúc đấy hàm tính COUNTIFS sẽ coi ô trống là trị giá 0.

Sử dụng hàm Countif - hàm so sánh trong excel
Ví dụ của hàm Countif trong Excel 

Một ví dụ cụ thể của hàm Countif

Đếm số lần toàn bộ tiêu chí thỏa mãn được điều kiện có thí dụ cụ thể như hình ảnh bảng tính bên dưới đây:

Sử dụng hàm Countif - Hàm so sánh trong Excel
Toàn bộ tiêu chí thỏa mãn được điều kiện được thể hiện trên hình ảnh ở trên đây

Đếm xem mang bao lăm lần người lao động Nguyễn Văn A được thưởng cần cù trong T1, T2 và T3.

Bước 1: Thực hiện cú pháp của hàm tính ở tại ô B6 như sau:

Các bước thực hiện hàm Countif - Hàm so sánh trong Excel
Thực hiện cú pháp của hàm Countif vào ô dữ liệu

Bước hai: Bạn nhấn phím enter để nhận kết quả hàm tính của hàm so sánh trong excel như sau:

Các bước thực hiện hàm Countif - Hàm so sánh trong Excel
Nhấn enter – Kết quả trả sau khi thực hiện cú pháp

tương tự là mang 1 lần độc nhất công người lao động Nguyễn Văn A được thưởng chuyên cần trong T1, T2 và T3 (chỉ trong T1)

Đếm xem mang bao nhiêu người được thưởng chuyên cần trong T1 và T2 của họ (Trần Văn B và Ngô quang C)

Bước 1: Thực hiện cú pháp của hàm tính ở tại ô B7 như sau:

Các bước thực hiện hàm Countif - Hàm so sánh trong Excel
Thực hiện cú pháp của hàm tính của ô B7

Bước hai: Bạn nhấn phím enter để nhận kết quả hàm tính của hàm so sánh trong excel như sau:

Các bước thực hiện hàm Countif - Hàm so sánh trong Excel
Chọn Enter – Kết quả trả về tại ô B7

Như vậy là với 2 người được thưởng chuyên cần trong T1 và T2 của họ (Trần Văn B và Ngô quang đãng C).

Bài viết giới thiệu những kiến thức căn bản về hàm so sánh trong Excel. Trong khoảng những tri thức này, bạn đã sở hữu thể ứng dụng trong công tác để mang lại hiệu quả khiến cho việc cao hơn.

Để thực sự nắm trọn cách thức sử dụng 2 hàm so sánh trong excel, bạn cần sở hữu thời kì thực hành, tập tành phổ biến. Khi đấy bạn sẽ giải quyết công tác một phương pháp chóng vánh, chất lượng nhất. Chúc Cả nhà thành công.

Viết một bình luận