Hàm SUM trong Excel dùng để tính tổng với 2 cách thông dụng

Excel là chương trình bảng tính, thường được tổ chức và cá nhân sử dụng cho mục đích tính toán khối dữ liệu lớn. Microsoft Excel thành lập nhằm giúp người mua tạo những bảng số, văn bản và công thức tính toán cụ thể. Trong số các hàm Excel được dùng phổ quát nhất bây giờ là SUM. Ví như đang muốn học về hàm SUM trong Excel dùng để tính toán thì bài viết dưới đây fifaresources.info sẽ cho bạn câu giải đáp.

Hàm SUM trong Excel dùng để làm gì trong phép tính?

Nói đơn giản, hàm SUM trong Excel dùng để bổ sung thêm các trị giá. Nó được ngoài mặt trả về hàm SUM của các giá trị người dùng sản xuất, trong khoảng những trị giá riêng lẻ, khuôn khổ, tham chiếu ơ hay phối hợp cả ba. Hàm SUM trong Excel dùng để xử lý các phép tính, lên đến 255 tham chiếu riêng lẻ.

Công thức đúng của hàm SUM trong Excel

Nắm được công thức của hàm SUM trong Excel sở hữu thể giúp bạn hiểu rõ về phương pháp hoạt động của hàm này. Công thức hàm Sum trong Excel dùng để tính tổng như sau:

Hàm SUM có 2 dạng cấu trúc do đó với thể được viết theo 2 cách:

  • =SUM(num1,num2, … Num n). Ở đây ” num1,num2, … Num n” biểu hiện cho những số chúng ta sẽ tính.
  • =SUM(CellRange1,CellRange2,…CellRange n). Trong đó với các “CellRange1,CellRange2,… CellRange n”  nó là những cột số.

Các điều cần chú ý trong phép tính SUM

  • Hàm SUM trong Excel dùng để tính cho cả số thập phân và phân số.
  • Trong phép tính của SUM là: =SUM(num1,num2, … Num n), giả dụ như bạn nhập tham số “num” chẳng hề là số khi đó hàm SUM sẽ hiện thị lỗi #Name? Error.
  • Và như vậy như vậy, ở phép tính =SUM(CellRange1,CellRange2, …CellRange n) đựng nội dung chẳng hề số thì hàm SUM sẽ bỏ qua giá trị ấy.
  • Hàm SUM không thuộc loại dạng hàm động lực học. Cho nên, ví như bạn dùng phép tính SUM vào dãy các ô rồi lọc ra một đôi trị giá nào đó thì đầu ra của phép tính SUM sẽ ko đổi thay theo gía trị sắp nhất. Bởi vậy thấp hơn hết, bạn nên sử dụng hàm Subtotal cho trường hợp này.

Các thí dụ về hàm SUM trong Excel dùng để tính toán sau đây

Các thí dụ về hàm SUM trong Excel dùng để tính toán sau đây
Ví dụ về công thức Excel của Hàm Sum trên đây

Ở bảng trên, có bốn mẫu của hàm SUM và dưới đây tôi sẽ giảng giải từng tỉ dụ cụ thể:

Ví dụ 1, tổng những số nguyên: =SUM(10,11,19) nghĩa là cộng những số 10,11,19 và 40 là kết quả 40.

Ví dụ hai, tổng những số thập phân: =SUM(10.2,9.6,2,4), thuần tuý là phép tính cộng của 10,2+9.6+2.4 và cho kết quả 25.8.

Ví dụ 3, nếu tổng các số phân số là: =SUM(4/2,8/2). Phép tính cùng những số 4/2 và 8/2 và kết quả là 6.

Ví dụ 4, hàm SUM bị lỗi do với cất nội dung chẳng phải số và đấy cũng là lý do phép tính cho ra #Name? Error.

Các thí dụ về hàm SUM trong Excel dùng để tính toán sau đây
hàm SUM [=SUM(B2:B10)] để tính tổng cho những số trong dãy số (B2:B10)

Tiêu dùng dạng thứ hai của hàm SUM [=SUM(B2:B10)] để tính tổng cho những số trong dãy số (B2:B10) thay cho những thông số và cho ra kết quả 60.

Rút gọn của phép tính SUM:

Thay vì viết phép tính theo cách đơn giản, bạn với thể dùng cách thức sau:

Các thí dụ về hàm SUM trong Excel dùng để tính toán sau đây
Lựa chọn dãy số rồi ấn “Alt +” và kết quả sẽ hiển thị ở ô tiếp theo

Trước tiên, lựa chọn dãy số rồi ấn “Alt +” và kết quả sẽ hiển thị ở ô tiếp theo.

Hàm Sum trong Excel dùng để tính các phép tính toán khác 

Các phép tính khác như (+, – , / và *) sở hữu thể được tiêu dùng trong hàm SUM. Thí dụ như =SUM(2*4) và hàm SUM sẽ cho ra là 8. Tương tự tương tự với những phép tính còn lại.

Trên thực tại, hàm SUM trong Excel dùng để xử lý đa số các tụ hội số bao gồm cả dãy số hoặc phép tính. Cho nên, điều trước hết nó sẽ Tìm hiểu kết quả của phép toán và giả dụ ko sở hữu gì khác biệt thì sẽ cho ra kết quả.

Hàm SUM trong Excel dùng để cộng chung với những hàm khác

Hoàn toàn với thể sử dụng hàm SUM trong Excel dùng để tính cùng với các hàm khác. Dưới đây là 1 ví dụ tính nhàng nhàng hàng tháng:

Hàm Sum trong Excel dùng để tính các phép tính toán khác
Dùng Hàm SUM cộng chung với những hàm khác

=SUM(A2:L2)/COUNTA(A2:L2)

SUM của A2:L2 chia cho số tháng trong năm trong A2:L2 ngoại trừ ô bị bỏ trống.

Hàm SUM trong Excel dùng để tính gộp các trang tính

Thường ngày, để tính tổng những ô mang cộng vị trí trong các trang, bạn sẽ phải click vào ô đó ở từng trang và dùng dấu “+” giữa các giá trị nhưng như vậy sẽ rất mất thời kì và phép tính sẽ bị lỗi.

=Sheet1!A1+Sheet2!A1+Sheet3!A1

Do vậy, vấn đề này sẽ phát triển thành thuận lợi hơn khi dùng đến hàm SUM 3D:

Hàm Sum trong Excel dùng để tính các phép tính toán khác
Sẽ thuận lợi hơn khi dùng đến hàm SUM 3D

=SUM(Sheet1:Sheet3!A1)

Hàm SUM đã tính tổng các ô A1 với trong rất nhiều những trang từ 1 tới 3.

Cách này rất hữu ích nếu tính từng trang đơn của những tháng (như tháng 1 đến tháng 12).

Các thí dụ về hàm SUM trong Excel dùng để tính toán sau đây
Cách 3D này cũng được dùng như vậy tương tự trong những hàm AVERAGE, MIN, MAX

=SUM(January:December!A2) đã cùng rất nhiều ô A2 ở từng trang trong khoảng tháng 1 tới tháng 12

Cách 3D này cũng được dùng như vậy tương tự trong những hàm AVERAGE, MIN, MAX,…

  • =AVERAGE(Sheet1:Sheet3!A1)
  • =MIN(Sheet1:Sheet3!A1)
  • =MAX(Sheet1:Sheet3!A1)

Một vài vấn đề và cách để giải quyết hàm sum trong Excel dùng để tính tổng

Trường hợp số 1: Hàm SUM sẽ hiển thị #####.

Hãy rà soát kích thước rộng của cột, vì ##### thông báo rằng không đủ chỗ trống cho hiển thị kết quả.

Trường hợp 2: Hàm SUM hiển thị chữ và ko ra kết quả. Hoặc chỉ hiện số nhưng không hề số thập phân.

kiểm tra lại những định dạng của cột. Rồi vào Format và chọn Number cho lựa chọn dạng mà bạn muốn. Nếu như sau lúc định dạng, ô hiển thị chữ không đổi thay, bạn nên ấn F2 và enter.

Trường hợp số 3: Hàm SUM không được cập nhật.

Bạn phải vững chắc rằng Calculation được đặt ở chế độ Automatic. Trước tiên vào Formula, chọn tùy chỉnh Calculation. Sau đấy ấn F9 để trang tự động cập nhật.

Trường hợp 4: một đôi trị giá ko được tiêu dùng trong hàm SUM.

Chỉ sở hữu giá trị hoặc dãy với chứa số mới được đặt ở trong hàm. Những ô trống, hàm logic, hoặc chữ sẽ bị dòng bỏ.

Trường hợp số 5: Hàm hiện ra kết quả là #NAME? Error.

Đã sở hữu lỗi chính tả ở đây. Thí dụ trường hợp là =sume(A1:A10) thay vì =SUM(A1:A10).

Các nghi vấn thường gặp khi hàm SUM trong Excel dùng để tính tổng

Làm thế nào cho xuất hiện nhiều/ít chữ số thập phân hơn? Bạn có thể được thay đổi định dạng số. Chọn ô hoặc phạm vi được nói và tiêu dùng Ctrl + một để mở hộp thoại Format Cells, sau đấy click tab Number và chọn định dạng bạn muốn, đảm bảo chỉ ra số vị trí thập phân bạn muốn.

Làm cho thế nào thêm hoặc trừ thời gian? Bạn với thể thêm và trừ thời kì theo một số phương pháp khác nhau. Ví dụ, bạn muốn tính chênh lệch giữa 8 giờ sáng và 12 giờ trưa nhằm mục đích tính lương, bạn sẽ tiêu dùng =(“12:00 PM”-“8:00 AM”)*24, lấy thời gian kết thúc trừ đi thời kì bắt đầu. Lưu ý là Excel sẽ tính thời gian dưới dạng phân số cho một ngày, bởi thế, bạn cần nhân sở hữu 24 để tính tổng giờ làm việc. Ở tỉ dụ đầu tiên, sử dụng =((B2-A2)+(D2-C2))*24 để tính tổng số giờ trong khoảng khi bắt đầu đến lúc kết thúc, trừ đi thời gian nghỉ trưa (tổng 8,5 tiếng).

Như vậy, có thể thấy hàm Sum vô cùng tiện dụng trong công việc. Hàm Sum trong Excel dùng để tính tổng với những trường hợp đa dạng. Và đặc biệt là nó có hai dạng cấu trúc tính tổng. Sử dụng thường xuyên để có thể thuận tiện trong công việc hơn. Bạn sẽ dễ dàng hoàn thành các chỉ tiêu được giao một cách nhanh chóng.

Viết một bình luận