Khổ giấy phổ biến được sử dụng trong word là bao nhiêu?

Khổ giấy phổ biến được sử dụng trong word là khổ A4 cũng là kích thước phổ biến nhất, không chỉ trong word mà còn ứng dụng nhiều lĩnh vực đời sống. Vậy cụ thể, khổ giấy phổ biến được sử dụng trong word là a4 có kích thước bao nhiêu?. Dưới đây là quy định tiêu chuẩn quốc tế về khổ giấy a4 cũng như cách thiết lập in trong word được fifaresources.info chia sẻ chi tiết.

Khổ giấy phổ biến được sử dụng trong word là A4 có tiêu chuẩn ra sao?

Tiêu chuẩn quốc tế dựa theo ISO 216 của khổ giấy A4

Tiêu chuẩn ISO 216 quốc tế là bộ quy định phân loại về khổ giấy, về các định dạng giấy khác nhau trên kích thước chuẩn của bảng, để có tạo ra tiêu chuẩn chung quốc tế. Chúng xây dựng trên tiêu chuẩn của Đức DIN 476 với đơn vị quy định tiêu chuẩn là mm.

Tiêu chuẩn ISO 216 quy định kích thước cho các loại khổ giấy
Tiêu chuẩn ISO 216 quy định kích thước cho các loại khổ giấy

– Quy định khổ giấy dựa theo tiêu chuẩn ISO 216 là:

+ Kích thước các khổ giấy luôn viết từ chiều ngắn hơn trước.

+ Tất cả các khổ giấy được sản xuất phải là hình chữ nhật, gồm cả A, B và C. Tỉ lệ 2 cạnh tính là căn bậc 2 của 2 (khoảng ~ 1,414).

+ Diện tích khổ A0 quy định chuẩn là 1m². Các cạnh được xác định kích cỡ cụ thể là 841 x 1189 mm.

+ Các khổ trong cùng dãy sẽ được sắp xếp dựa theo thứ tự lùi, khổ sau diện tích sẽ bằng 50% diện tích của khổ trước.

+ Các khổ giấy dãy B được suy ra theo cách lấy trung bình nhân của các khổ kế tiếp của khổ A.

+ Các khổ giấy C sẽ được suy ra theo cách lấy trung bình nhân từ các khổ A và B dãy tương ứng.

Cụ thể:

KHỔ A KHỔ B KHỔ C
Cỡ giấy Kích thước (mm) Cỡ giấy Kích thước (mm) Cỡ giấy Kích thước (mm)
4A 1682 x 2378 2B 1414 x 2000 C0 917 × 1297
2A 1189 x 1682 B0 1000 × 1414 C1 648 × 917
A0 841 x 1189 B1 707 × 1000 C2 458 × 648
A1 594 x 841 B2 500 × 707 C3 324 × 458
A2 420 x 594 B3 353 × 500 C4 229 × 324
A3 297 x 420 B4 250 × 353 C5 162 × 229
A4 210 x 297 B5 176 × 250 C6 114 × 162
A5 148 x 210 B6 125 × 176 C7 81 × 114
A6 105 × 148 B7 88 × 125 C8 57 × 81
A7 74 × 105 B8 62 × 88 C9 40 × 57
A8 52 × 74 B9 44 × 62 C10 28 × 40
A9 37 × 52 B10 31 × 44    
A10 26 × 37        

Tiêu chuẩn Bắc Mỹ về khổ giấy quy định là gì?

Dựa theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ, khổ giấy định nghĩa dựa trên cơ sở khổ gốc là Legal, Letter, Ledger/Tabloid. Những khổ giấy đó được sử dụng rộng rãi ở ngành nghệ thuật, ngành đồ họa, trong in ấn, giáo dục,… ở phổ biến tại 3 nước Hoa Kỳ, Mexico và Canada với đơn vị khổ giấy tính theo là inch.

Tiêu chuẩn Bắc Mỹ về khổ giấy quy định là gì?
Tiêu chuẩn Bắc Mỹ về khổ giấy quy định là gì?

Khổ A4 dựa theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ sẽ gồm kích cỡ tương ứng là 8,27 × 11,69 inch, và nó tương đương là 210 x 297 mm.

Tỷ lệ chuẩn quy định khổ giấy

Tỷ lệ chuẩn các khổ giấy
Tỷ lệ chuẩn các khổ giấy

Khổ giấy phổ biến được sử dụng trong word là a4 có kích cỡ bao nhiêu?

Cách ghi kích thước khổ giấy A4 sẽ tính theo định dạng là chiều rộng * chiều cao. Cụ thể:

Đơn vị Kích thước
mm 210 x 297
cm 21 x 29,7
inch 8,3 x 11,7

Riêng đơn vị pixel, thif size của khổ giấy a4 còn phải dựa vào mật độ của điểm ảnh PPI như bên dưới

Mật độ điểm ảnh Kích thước (pixel)
72 PPI 595 x 842
96 PPI 794 x 1123
150 PPI 1240 x 1754
300 PPI 2480 x 3508

Cách chọn khổ giấy A4 để in trong Word

Như vậy, khổ giấy phổ biến được sử dụng trong word là khổ A4 cũng là kích cỡ thông dụng được sử dụng khi in ấn tài liệu. Cụ thể cách chọn khổ giấy a4 trên các phiên bản Word như sau:

Chọn khổ giấy phổ biến được sử dụng trong word là A4 trên Word bản 2007, 2010, 2016, 2013

Để chọn khổ giấy a4 cũng là khổ giấy phổ biến được sử dụng trong word là chuẩn kiểu tùy chỉnh, Cần vào chọn thẻ Layout > chọn Size > Chọn tiếp A4.

Tùy chỉnh khổ giấy phổ biến được sử dụng trong word là thành khổ A4
Tùy chỉnh khổ giấy phổ biến được sử dụng trong word là thành khổ A4

Đặt khổ giấy phổ biến được sử dụng trong word là A4 thành mặc định

Để đặt khổ giấy A4 là khổ giấy phổ biến được sử dụng trong word là thành mặc định. Người dùng hãy chọn Layout, rồi chọn mũi tên nhỏ nằm ở góc phải chọn mục Page Setup.

Mở mục Page Setup để thiết lập khổ giấy phổ biến được sử dụng trong word là a4 mặc định
Mở mục Page Setup để thiết lập khổ giấy phổ biến được sử dụng trong word là a4 mặc định

Chọn tiếp mục Paper > Chọn khổ A4. Sau đó, chọn Set as default > nhấn OK để xác nhận tùy chỉnh.

Đặt hổ giấy phổ biến được sử dụng trong word là A4 làm mặc định
Đặt hổ giấy phổ biến được sử dụng trong word là A4 làm mặc định

Chọn khổ giấy A4 in mặc định trên Word 2003

Khác với các phiên bản Word cập nhật mới còn lại sau này, để chọn khổ hổ giấy phổ biến được sử dụng trong word là giấy A4 mặc định trên Word 2003, người dùng cần nhấn chọn File rồi chọn mục Page Setup.

Mở Page Setup trong thẻ mục File để thiết lập tùy chỉnh
Mở Page Setup trong thẻ mục File để thiết lập tùy chỉnh

Sau đó, lại chọn Paper, nhấn chuột vào mũi tên trỏ xuống để tiến hành mở các lựa chọn kích cỡ khổ giấy, kích chọn khổ A4 mặc định > Nhấn chọn OK.

Như vậy, khổ giấy phổ biến được sử dụng trong word là khổ a4 và cũng thường được setup là khổ giấy in ấn mặc định. Hoặc người dùng cần tự thiết lập mặc định như hướng dẫn tương ứng với phiên bản Word mình đã hướng dẫn chi tiết bên trên. Đây cũng là một thông tin rất hữu ích mà người dùng word nên biết để có thể ứng dụng tốt trong học tập và công việc của mình.

Viết một bình luận