MOD trong Excel, hàm trả số dư của 2 số trong excel

Hàm mod trong excel là một trong những hàm Excel căn bản, được dùng được trên những phiên bản Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2017, 2018 trở lên. Bên cạnh đó, trên phiên bản Excel cho máy tính bảng hay trên điện thoại iPhone hoặc điện thoại Android thì bạn vẫn với thể tiêu dùng hàm này. Sau đây fifaresources.info giới thiệu bạn về ví dụ của hàm.

Hàm mod trong excel là hàm gì?

Một số bài toán cần sử dụng tới số dư của phép chia để kết hợp mang nhiều hàm khác để thực hiện tính toán. Để lấy được phần dư của phép chia trong Excel chúng ta dùng Hàm MOD trong excel hàm chia lấy phần dư trong Excel.

Công thức tổng quát của hàm mod trong Excel

=MOD(number, divisor)

Trong cú pháp hàm MOD sở hữu những đối số sau đây: Gồm có Number (Bắt buộc) là Số bị chia mà bạn muốn (số chia để tìm số dư). Và Divisor (Bắt buộc) là Số chia mà bạn muốn.

Ý nghĩa hàm mod trong excel là: Trả về số dư sau khi số bị chia chia cho số chia. Kết quả hàm trả về sẽ cùng dấu với số chia (không để ý đến dấu số bị chia).

Ghi chú về hàm MOD trong Excel

Trường hợp số bị chia (số chia để tìm số dư) bằng 0, thì hàm MOD sẽ trả về giá trị lỗi là #DIV/0. Ngoài hàm MOD có thể được tiêu dùng bằng những số hạng của Hàm INT: MOD(n, d)=n-d * INT (n/d)

Lưu ý: Kết quả của hàm MOD mang cùng dấu sở hữu ước số. Giả dụ số chia là 0, MOD trả về lỗi #DIV/0! Vì nó không thể chia cho số 0. Ví như số hoặc số chia là trị giá văn bản, công thức MOD của Excel sẽ trả về lỗi #VALUE!.

Vận dụng hàm MOD trong Excel qua các bài toán cụ thể

Sau đây là một số ứng dụng của hàm mod trong excel qua một số ví dụ cụ thể:

Tìm số dư trong bảng tính excel

Ví dụ về hàm Mod dùng để lấy số dư ở trong Excel. Hướng dẫn chi tiết: Tại ô J6, bạn nhập công thức = MOD(H8,I8). Trong đó với H8 là số bị chia (số chia để mua số dư) còn I8 là số chia.

Vận dụng hàm MOD trong Excel qua các bài toán cụ thể
Phương pháp viết công thức hàm Mod trong thực tại

Sau đó nhấn Enter, chúng ta mang kết quả:

Vận dụng hàm MOD trong Excel qua các bài toán cụ thể
Kết quả sau khi áp dụng trả về số dư sau khi bạn nhấn Enter

Sao chép công thức vào những ô còn lại để nhận được kết quả.

Vận dụng hàm MOD trong Excel qua các bài toán cụ thể
Bí quyết sao chép công thức Mod Excel sở hữu những ô bên dưới

Tương tự, ở đây thì kết quả số dư mang dấu của số chia. Chia 19 cho -17=> thì ta được số dư kết quả là -15, mang dấu của số chia là trừ. Chia -21 cho 13=> thì ta được số dư kết quả là 5, với dấu của số chia là cộng. Chia -25 cho -6=> thì ta được số dư két quả là -1, mang dấu của số chia là dấu trừ.

Ứng dụng của hàm MOD trong excel để đánh dấu những hàng

Ví dụ hãy đánh dấu các hàng thứ 2 trong bảng sau:

Cách dùng hàm MOD trong Excel kèm ví dụ minh họa chi tiết
Ví dụ hãy đánh dấu các hàng thứ 2 trong bảng sau
 • Bước 1: Vào Conditional Formating, chọn New Rule
 • Bước 2: Khi hộp New Formatting Rule được mở ra, bạn chọn Use a formula to determine which cells to format
 • Bước 3: Nhập công thức =MOD(ROW(A1),2)=0 vào ô Edit the rule như hình dưới.
 • Bước 4: Vào ô Format để được chọn kiểu chữ hoặc màu chữ và màu nền đánh dấu. Sau ấy nhấn OK chúng ta với kết quả, các hàng thứ 2 đã được đánh dấu.
Cách dùng hàm MOD trong Excel kèm ví dụ minh họa chi tiết
Ứng dụng hàm Mod trong Excel để đánh dấu sản phẩm

Áp dụng hàm MOD trong excel tiêu dùng để tậu số ngày lẻ

 • Tính số ngày lẻ bằng cách dựa vào ngày check in và check out theo bảng sau.
 • Số ngày lẻ là số ngày từ thời gian đó ko đủ 7 ngày (1 tuần). Đồng nghĩa mang việc là số dư của phép tính.
 • (Thời gian Check out trừ đi thời gian Check in): 7
 • Sử dụng hàm MOD chúng ta sở hữu công thức: Tại D2 =MOD(B2-A2,7)

Sao chép công thức của ô D2 xuống những ô còn lại sẽ có kết quả:

vận dụng hàm MOD trong excel sử dụng để tính số ngày lẻ
áp dụng hàm Mod trong Excel để tậu số ngày lẻ

Chú ý: Trong tỉ dụ này để tính số ngày chẵn (số tuần) thì chúng ta sở hữu thể sử dụng hàm INT.

Hàm MOD trong excel để tính toán các ô

Trong các bảng tính thực tiễn, hàm MOD của Excel hi hữu lúc được dùng riêng. Thường ngày nó sẽ là 1 phần của các công thức to, thực hiện các phép tính khác nhau dựa trên phần còn lại của phép chia.

Phương pháp dùng MOD để xác thực dữ liệu

Một cách thức dùng khác của hàm MOD là sở hữu thể ngăn việc nhập một số dữ liệu nhất quyết vào các ô được chọn, chẳng hạn như số lẻ, số chẵn hoặc số thập phân. Điều này sở hữu thể được thực hành với cộng những công thức MOD mà chúng ta đã dùng để khiến cho nổi bật các ô, nhưng lần này chúng ta sẽ xác định luật lệ chuẩn xác dữ liệu.

Để tạo quy tắc chính xác dữ liệu dựa trên công thức, bạn truy cập vào thực đơn Data > Data Validation. Ở tab Settings, bạn chọn Custom trong hộp Allow và nhập vào công thức của bạn ở hộp Formula.

Ví dụ hàm mod dùng xác thực dữ liệu

Cho phép các số nguyên các ô A2:A8, hãy chọn các ô này và cấu hình lề luật với công thức sau:

=MOD(A2,1)=0

Theo cách thức như vậy, bạn sở hữu thể ngừng mục nhập dữ liệu ở số chẵn hoặc số lẻ:

 • Chỉ cho phép số lẻ:
 • =MOD(A2,2)=1
 • Chỉ cho phép số chẵn:
 • =MOD(A2,2)=0

Trong đó với A2 là ô nằm trên cùng bên trái của phạm vi đã chọn. Chú ý: Tùy theo cài đặt của từng máy tính mà bạn dùng dấu phân phương pháp là dấu phẩy (,) hoặc chấm phẩy (;) nhé.

Tóm lại, ứng dụng của hàm MOD trong công việc lẫn học tập đã quá quen thuộc rồi. Bài viết trên đây là những chỉ dẫn chi tiết về cú pháp, phương pháp sử dụng, các lưu ý và cả ví dụ cụ thể của hàm MOD trong Excel. Hy vọng bài viết này đã giúp cả nhà thực hiện tốt những thao tác tính toán trong áp dụng tin học văn phòng Microsoft Excel của mình.

Viết một bình luận